sectoren

Groen

groen

Demgro is een professionele allrounder op het vlak van groenonderhoud. We bieden graag onze diensten aan voor lokale besturen, openbare diensten, overheidsinstellingen, huisvestingsmaatschappijen, bedrijven, enz... . Demgro specialiseert zich vooral op de grotere onderhoudswerken, daar waar uw het eigen groendienst ontbreekt aan capaciteit in uitrusting en werkkrachten:

 • begraafplaatsen
 • maaien en opnieuw inzaaien sportvelden
 • wegbermbeheer
 • onderhoud militaire domeinen
 • groen– en speelzones
 • onkruidbestrijding
 • snoeien en hakselen
 • groenonderhoud sluizen

Infrastructuurwerken

infrastructuurwerken

Demgro houdt van een stevige basis. Daarom zijn wij ook uw aanspreekpunt voor het betere nivellerings- en grondwerk. We werken met de meest geavanceerde meetapparatuur voor een perfect en stevig resultaat.

 • industrie, woning- en wegenbouw
 • parkings
 • opritten
 • bouwrijp maken verkavelingsgronden
 • verharden
 • steenslag
 • aanleg vijvers en wateropslag (tuinders)bedrijven
 • verwijderen beplantingen

Spoor– & kabelwerken

spoor– & kabelwerken

Spoorwegen vragen een zeldzame bekwaamheid en een eigen logistiek voor het onderhoud. Demgro is daarop het passend antwoord. Ons aangepast machinepark en gespecialiseerde medewerkers zorgen voor een perfect en regelmatig onderhoud van sporen, spoorbermen en bovenbekabeling. Omdat we altijd flexibel inzetbaar zijn, wordt de mogelijke hinder tot een minimum beperkt of zelfs uitgesloten.

Waterwerken

Waterwerken

Demgro is ook actief op en rond het water. We zijn gespecialiseerd in het verwijderen van drijf- en slibvuil en in onderhoudswerken aan waterlopen, vijvers en oevers. Ook voor de aanleg van o.m. uitstroomconstructies en bufferbekkens is Demgro een veelgekozen partner met kennis van zaken. Hebt u nood aan bijkomende capaciteit voor het laden/lossen van schepen? We staan ook daarvoor voor u klaar!